Yhteystiedot

Heikki Susiluoma

Toimitusjohtaja

Heikki Susiluoma (FT) on osallistuvasta toimintatutkimuksesta väitellyt maaseudun kehittämisen asiantuntija ja Hiilipörssin rakennusprojektin vetäjä 2018–2020. Heikin erityisalaa on maaseudun yritystoiminta ja eri sidosryhmien toiminnan koordinointi monipuolisen yhteiskunnallisen hyödyn saavuttamiseksi.

heikki.susiluoma@hiiliporssi.fi, p. 040 630 6203

Heikki Susiluoma

Risto Sulkava

Tieteellinen johtaja, hallituksen pj

Risto Sulkava (FT) on laajasti ekosysteemien toimintaan, soiden ennallistamiseen sekä yleisesti luontopolitiikkaan perehtynyt Hiilipörssi Oy:n asiantuntija. Sulkava on toiminut tutkijana, konsulttina, yrittäjänä ja erilaisissa luontoon ja luonnonsuojeluun liittyvissä tehtävissä mm. Suomen luonnonsuojeluliitossa. Soiden ja turvemaiden käytön sidosryhmiin ja problematiikkaan Sulkava on perehtynyt mm. eri ministeriöiden 2000-luvulla toimineissa työryhmissä.

risto.sulkava@hiiliporssi.fi, p. 040 545 6472

Risto Sulkava

Outi Ugas

Asiantuntija, partneri

Outi Ugas (FM) on tilastotieteilijä ja palvelumuotoilija, jolla on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus muotoilusta ja kestävästä kehityksestä.

outi.ugas@hiiliporssi.fi, p. 040 411 4541

Outi Ugas

Elina Levula

Asiantuntija, partneri

Elina Levula (KTM) on vastuullisuuden ja kestävän kehityksen asiantuntija, joka on toiminut yrittäjänä vuodesta 2019 alkaen.

elina.levula@hiiliporssi.fi, p. 044 024 0390

Elina Levula

Hiilipörssi Oy

www.hiiliporssi.fi

Posti- ja käyntiosoite:

Vilhonvuorenkatu 12

00500 Helsinki

Y-tunnus 3161923-6, kotipaikka Jyväskylä.

Hiilipörssin tarina

Vuonna 1938 perustettu Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) on Suomen vanhin ympäristöjärjestö.

Idean soiden ennallistamiseen lahjoitusvaroin tuli SLL:n pitkäaikaisilta vaikuttajilta. Toiminnan konseptointi ja käynnistäminen sai rahoitusta Koneen säätiöltä ekologisten kompensaatioiden tutkimushankkeena.

Hiilipörssi lanseerattiin toukokuussa 2018 ja sai heti suuren suosion. SLL:n avulla saatiin yksityisiltä ihmisiltä, yrityksiltä ja Koneen säätiöltä noin 1,37 miljoonan euron rahoitus soiden ennallistamiseen.

Hiilipörssi menestyi ja syntyi tilanne, jossa sen toimintaa ei voitu enää laajentaa ilman että SLL:n asema yleishyödyllisenä kansalaisjärjestönä vaarantuisi. Toiminta päätettiin yhtiöittää ja 1.10.2020 Hiilipörssi Oy aloitti toimintansa.

“Kompensaatiot ovat ajankohtainen asia ja tarjoamalla kotimaisen konkreettisen vaihtoehdon yrityksille, koituu edelläkävijäyritysten kompensaatio suomalaisen luonnon hyväksi – kaikki voittaa!”, kertoi Hiilipörssi Oy:n hallituksen puheenjohtaja, FT Risto Sulkava.

Vuosina 2020-2022 yhtiö on myynyt kompensaatioita kymmenille suomalaisille yrityksille. Uuden yhtiön toiminnan käynnistämisen lisäksi työryhmä on keskittynyt toimialan ja Luontoatlaksen kehittämiseen. Luontoatlas - luontoarvon kauppapaikka sekä Hiilipörssin uudet sivut lanseerattiin 2023.