Suomi on alunperin suomaa.

Hiilipörssin avulla palautat soille niiden luonnollisen elämän ja arvon.

Kauppapaikkaan

Suot ovat alkuperäisintä luontoa mitä maastamme löytyy: alkujaan kolmannes maamme pinta-alasta on ollut suota.

Soista yli puolet, noin 5 miljoonaa hehtaaria, on ojitettu metsän kasvun lisäämiseksi

Mitä ennallistetulla suolla tapahtuu?

 • Monimuotoisuus lisääntyy
  Luontokato on pysäytettävä hyvinvointimme turvaamiseksi. Soiden ennallistaminen palauttaa ympäristön monimuotoisuutta tehokkaasti kohti luonnontilaa.
 • Vesistöt puhdistuvat
  Suot suodattavat kiintoaineita ja veden kuljettamia ravinteita, ja käyttävät niitä sammaleen kasvuun. Näin ravinteet ja kiintoaines eivät päädy pilaamaan vesistöjä.
 • Ilmasto tasapainottuu
  Suot varastoivat keskimäärin kymmenen kertaa enemmän hiiltä hehtaaria kohden kuin yksikään toinen ekosysteemi, mukaan lukien metsät.

Suomuurain viihtyy ennallistetun suon mehevässä maaperässä.

Kuva: Risto Puranen, Vastavalo

Ennallistamisen vaikutus vuosissa

 • 5v
  Hiilivuoto pysäytetty
  • Vuosittain noin 2,8 tonnia hiilidioksidia per hehtaari jää vuotamatta ilmakehään
  • Suon vesitalous palautettu ja ojituksen aiheuttama vesistökuormitus vähenee
  • Luontaisen suolajiston palautuminen käynnissä
 • 20v
  Elpyminen käynnissä
  • vesistön puhdistuminen käynnissä
  • monimuotoisuus lisääntyy
 • 50v
  Palautunut luonnontilaan
  • Laajat positiiviset vesistövaikutukset
  • Lajikirjo palatunut lähelle luonnontilaisen suon lajistoa
  • Turpeen kertyminen jatkaa hiilen varastoitumista suohon

Keltavästäräkki on ensimmäisiä paluumuuttajia ennallistuksen jälkeen.

Kuva: Jaakko Vähämäki, Vastavalo