Tietoa Hiilipörssistä ja soista

Miksi suo?

Soita on Suomessa hieman alle yhdeksän miljoonaa hehtaaria, joka vastaa 20 % Suomen kokonaispinta-alasta ja 28 % maa-alasta. Noin 70 % hiilivarastostamme on sidottu turpeeseen. Soiden hiilivarastoon on sitoutunut noin 2 miljardia tonnia hiiltä.

Suomella on harmillinen maailman ennätys: eniten ojitettuja suomaita maailmassa, yhteensä 6 miljoonaa hehtaaria. Pelkästään Etelä-Suomen alueella soista on ojitettu yli 70%. Metsämaan lisäämiseksi ojitetussa suossa turve hajoaa ja päästää hiiltä ilmakehään. Ennallistaminen tukkii hiilivuodon.

Suo on myös tärkeä elinympäristö monille lajeille ja vesistöjen puhdistaja. Suon ennallistaminen tarkoittaa, että ojituksessa kärsinyt suoekosysteemi palautetaan takaisin kohti luonnontilaa. Käytännössä ojia tukitaan ja puustoa saatetaan poistaa, jotta vedenpinnan taso kohoaisi, suolajisto palautuisi ja turpeen muodostuminen ja samalla hiilen sitominen käynnistyisi.

Suon ennallistamisen vaikutukset

 • Lisää luonnon monimuotoisuutta
  Elinympäristöjen katoaminen uhkaa ihmisen olemassaoloa. Soiden ennallistaminen parantaa elinympäristöjä.
 • Puhdistaa vesistöjä
  Suot suodattavat kiintoaineita ja veden kuljettamia ravinteita, ja käyttävät niitä sammaleen kasvuun. Näin ravinteet ja kiintoaines eivät päädy pilaamaan vesistöjä.
 • Tasapainottaa ilmastoa
  Ennallistaminen palauttaa suoveden pinnan tason sellaiseksi, että turpeen hajoaminen lakkaa ja sitä kautta hiilipäästö loppuu.
 • Lisää ihmisten hyvinvointia
  Suot ovat monipuolinen retkeily-, marja- ja riistamaa, virkistyksen ja elämysten lähde. Soiden ennallistaminen työllistää paikallisia yrittäjiä.

Kysymyksiä ja vastauksia ennallistamisesta

Hiilipörssin toiminta

Miksi suo?

Pato ja allikko syntyvät ennallistusurakassa samalla kertaa.

Kuvassa yksi ison piitsonsuon padoista ja sen viereinen kuoppa, johon on jo alkanut kasvaa rahkasammalta.